Birleşik Mücadele

Mayıs, 2023

 • 28 Mayıs

  Gezi Direnişi ve Birleşik Mücadele

  Türk devlet geleneğinin resmi tarih yazımının örtbas etme ya da çarpıtma klişesi olarak halkın gündemine giren bir mesele “olaylar” olarak adlandırılıyorsa, orada ya haklı bir direniş ya da bir devlet katliamı vardır. Maraş, Sivas, Gazi, 6-7 Eylül vb. ile örnekleri çoğaltmak mümkün.

 • 21 Mayıs

  14 Mayıs sonrası: Umut nerede?

  Başarılarından başı dönmeyen, başarısızlık ve yenilgilerinden ise ders alma cesaretine sahip olunduktan sonra hiçbir zorbalık ve baskı bu iradeye diz çöktüremez, onun kavgasını engelleyip durduramaz!

 • 6 Mayıs

  İki 1 Mayıs

  AKP-MHP faşist iktidar bloku 14 Mayıs'ta gitse de kapitalizmin yapısal ve güncel krizinin yarattığı hayat pahalılığı, işsizlik, güvencesizlik, belirsizlik seçim sonrası işçi ve emekçilerin üzerine daha da abanacaktır. 20 yıllık faşist rejimin, krizin ve depremin yıkımının yol açtığı bütün enkaz 15 Mayıs'tan itibaren işçi sınıfı ve yoksul emekçi yığınların sırtına boca edilmek istenecektir.

Nisan, 2023

 • 27 Nisan

  BMG: 1 Mayıs’ta Taksim’e, 1 Mayıs’ta alanlara!

  Birleşik Mücadele Güçleri (BMG), “Açlığa, işgale ve faşizme karşı tek yol devrim! 1 Mayıs’ta Taksim’e, 1 Mayıs’ta alanlara!” dedi

 • 26 Nisan

  HBDH YK: “On Filipinli Devrimci Ölümsüzdür!”

  HBDH YK, “Filipinler halkının, devrim yolundaki mücadelelerinde eşsiz bir yere sahip olan kızıl savaşçıları, on devrimciyi saygıyla anıyoruz” açıklamasında bulunarak bir dayanışma mesajı yayınladı

 • 25 Nisan

  Saldırılar nafile, faşizmi sokakta yeneceğiz!

  Birleşik Mücadele Güçleri, AKP-MHP faşizminin Amed merkezli operasyonla 200'ü aşkın kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek birleşik devrim vurgusu yaptı

 • 21 Nisan

  Taliban ittifakının geçmişi ve “geleceği”

  Yerli Taliban ittifakına alınma gerekçesi “seçim güvenliği” olarak gösterilen HÜDA-PAR'ın sicili bu “güvenlik”le neyin kastedildiğini kanıtlamaya fazlasıyla yeter.

 • 14 Nisan

  Seçim sürecinde temel bir birleşik mücadele halkası

  “Antifaşist halk komiteleri inşa etmenin 14 Mayıs’ı izleyecek halk düşmanı gelişmelere karşı halklarımızın ve devrimcilerin yakın gelecek hazırlığı olarak” önemine işaret eden BMG'nin 'Editorya' köşesindeki yazıyı yayınlıyoruz.

 • 10 Nisan

  BMG’den “Derinleşen kriz ve devrimci imkanları” konulu forum

  Birleşik Mücadele Güçleri (BMG), “Derinleşen Kriz ve Devrimci İmkanları” konulu söyleşi-forum gerçekleştirdi.

 • 5 Nisan

  15 Mayıs’a hazırlanmak

  İşçi sınıfı ve emekçi kitlelerin fiili meşru mücadele çizgisinde örgütlenip seferber olmasını esas alan 'sokak' siyaseti soyut bir çağrı olmaktan öteye geçmiş değil henüz. Oysa 15 Mayıs ve sonrasına hazırlanma genel bir uyarı ve çağrı olmaktan çıkıp esin verici somut biçimlere bürünmek zorunda.